Të martën, Kuvendi Komunal i Bujanocit do të mbajë seancën e katërt të rradhës për vitin 2022, me fillim prej orës 10:00. Për seancë është propozuar ky

REND I DITËS
Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca III e Kuvendit Komunal e mbajtur më 19.07.2022.

1. Propozim Vendimi mbi rishikimin e Buxhetit të Komunës së Bujanocit për vitin 2022,
2. Propozim Vendimi mbi shpërndarjen e mjeteve nga Trupi Kordinues, për vitin 2022,
3. Programi i posaçëm i ndihmës buxhetore të Komunës së Bujanocit, ndaj NP “Komunalia” Bujanoc,
4. Propozim Vendimi mbi aprovimin e ndryshim – plotësimit të tretë të planit rregullues general të Bujanocit,
5. Propozim Vendimi mbi harmonizimin e afarizmit të NP “Komunalia” nga Bujanoci me Ligjin mbi Ndërrnarjet Publike,
6. Propozim Aktvendimi për emërimin e Këshillit të shkollës “Branko Radiçeviq” në Bujanoc,
7. Propozim Aktvendimi për emërimin e anëtarit të Këshillit të shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc,
8. Propozim Aktvendimi për emërimin e Këshillit të shkollës “Desanka Maksimoviq” në Bilaç,
9. Emërimi i Komisionit për zgjedhjet e Bashkësive Lokale në territorin e Komunës së Bujanocit.
10. Të ndryshme.

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

Më shumë artikuj të ngjashëm
Më shumë nga Wikiliks
Shfaq më shumë në Lajme