Komisioni për sport i emruar nga komuna e Bujanocit ka shpallur sot konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit per vitin 2022.

Ftohen organizatat sportive të komunës së Bujanocit të aplikojnë në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve sportive.

Për detaje më të hollësishme rreth konkursit dhe aplikacionit, klikoni linkun në vijim:

Formular za projekte

Konkurs Publik

Më shumë artikuj të ngjashëm
Më shumë nga Wikiliks
Shfaq më shumë në Lajme